NAŠE USLUGE

Preventivna i dečija stomatologija

Poseta stomatologu u ranom periodu deteta je od velikog značaja za očuvanje zdravlja njegovih zuba. Najbolje je dete dovesti u periodu nakon nicanja mlečnih zuba, kada su svi zubi zdravi. Ova poseta se sastoji od edukacije roditelja kako da održavaju higijenu zuba svoje dece i u igri sa malim pacijentima.

PRVA POSETA DETETA STOMATOLOGU

Poseta stomatologu u ranom periodu deteta je od velikog značaja za očuvanje zdravlja njegovih zuba. Najbolje je dete dovesti u periodu nakon nicanja mlečnih zuba, kada su svi zubi zdravi. Ova poseta se sastoji od edukacije roditelja kako da održavaju higijenu zuba svoje dece i u igri sa malim pacijentima. Veoma je bitno da prve posete stomatologu ostanu detetu u prijatnom sećanju. Na taj način, dete stiče osećaj poverenja u stomatologa i znatno bolje sarađuje u kasnijem periodu.

KADA POČETI SA PRANJEM ZUBA?

To je jedno od najčešćih pitanja roditelja. Sa održavanje higijene usne duplje treba početi još pre nicanja mlečnih zuba. Čistom gazom namočenom u vodu ili čaj od kamilice briše se bebin jezik, desni i unutrašnja stranu obraza. Sa nicanjem prvog zuba počinje se i sa njegovim pranjem. Koriste se četkice koje su oblikom i veličinom prilagođena uzrastu deteta, bez upotrebe paste za zube. Pranje zuba se preporučuje nakon svakog obroka, ali je najvažnije pranje zuba pre spavanja. Malo dete ne zna da opere pravilno svoje zube, te su roditelji ti koji su odgovorni za zdravlje zuba svoje dece.

ZNAČAJ MLEČNIH ZUBA

Mlečni zubi imaju višestruku ulogu. Veoma su bitni za ishranu deteta i normalan razvoj orofacijalnog sistema. Očuvanje zdravlja mlečnih zuba do fiziološke smene, važno je za nicanje i položaj stalnih zuba.    

KARIJES MLEČNIH ZUBA

Karijes mlečnih zuba se javlja veoma rano, najčešće kao posledica loših navika u ishrani, neadekvatnim održavanjem oralne higijene i neobaveštenosti roditelja o značaju mlečnih zuba i mogućnostima za njihovo očuvanje i popravku. Karijes neretko zahvata veći broj mlečnih zuba i brzo se širi zbog anatomo-histoloških karakteristika tih zuba.

CIRKULARNI KARIJES

Cirkularni karijes je najteži oblik karijesa mlečnih zuba. Zahvaćen je veći broj zuba a najčešće se javlja na gornjim sekutićima. Ovaj karijes se naziva i sindromom dečije flašice, jer se smatra da je glavni uzrok njegovog nastanka duža upotreba zaslađenih napitaka ili cucle umočene u med ili šećer. Karakteristicno je da se ovaj karijes javlja u vratnom delu zuba i širi se kružno oko njega. Protiče bez izraženih subjektivnih tegoba a bolovi se javljaju tek po otvaranju pulpe ili kada se pojavi otok.

Terapija karijesa mlečnih zuba podrazumeva:

  •  menjanje loših navika u ishrani deteta
  •  redovno i pravilno održavanje oralne higijene
  •  fluor profilaksu
  •  redovne kontrole stomatologa

TRAUMA MLEČNIH I STALNIH ZUBA KOD DECE

Povrede mlečnih i stalnih zuba kao i povrede mekih tkiva orofacijalnog sistema kod dece dešavaju se u vreme njihovog intezivnog psiho-fizickog razvoja. Oštećenje zuba obe denticije dovodi do narušavanja funkcije žvakanja, govora i estetskog izgleda deteta.

Predisponirajući faktori koji mogu da doprinesu nastanku povrede su:

  • isturenost gornjih zuba
  • velike kariozne lezije
  • pojedina oboljenja (epilepsija)
  • kontaktni sportovi koje deca treniraju.

Pacijent sa povredom smatra se hitnim slučajem i odmah treba da se javi stomatologu.

ZALIVANJE FISURA

Karijes obično nastaje u fisurama zuba. U dubokim i uskim fisurama često se zadržava hrana, a održavanje oralne higijene je otežano. Zalivanje fisura je preventivni postupak kojim se sprečava nastajanak karijesa na griznim površinama bočnih zuba. U prethodno očišćen i pripremljen zub unosi se odgovarajuci stomatološki materijal koji ima za zadatak da popuni sva mesta nedostupna za čišćenje. Tretman se obavlja brzo i lako, pri čemu dete ne oseća ni najmanju neprijatnost, niti bol.

Copyright © 2019 MEDICODENT. Sva prava zadržana.

Pretraga