Naš tim

prof. dr Branislav Bajkin

doktor stomatologije
doktor medicine
specijalista oralne hirurgije i implantolog

Studije stomatologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu završio 2001. godine, a studije opšte medicine 2007. godine. Dobitnik nekoliko univerzitetskih priznanja- proglašen najboljim studentom Univerziteta u Novom Sadu za školsku 2000/2001. god. i najboljim studentom Medicinskog fakulteta školske 1998/1999., 1999/2000. i 2000/2001. god. Zvanje specijalista oralne hirurgije stekao 2006 godine. Doktorirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2010. godine. Usavršavao se u oblasti oralne implantologije u Nemačkoj. Poseduje sertifikate o završenim kursevima za ugradnju implanata vodećih svetskih proizvođača. Autor većeg broja naučnih radova prezentovanih na kongresima u zemlji i inostranstvu.   

doc. dr Bojana Milekić

doktor stomatologije
specijalista stomatološke protetike

dr Stevan Kobilarov

doktor stomatologije
specijalista ortopedije vilica

dr Gordana Vojnović

doktor stomatologije