NAŠE USLUGE

Oralna hirurgija i implantologija

Oralna hirurgija je ograničena na hirurgiju usne duplje, što podrazumeva hirušku terapiju zapaljenja u kosti porekla zuba (parodontitisi, ciste, granulomi), parodontalna hirurgija odnosno sve oralno-hiruške procedure desni, bilo da se radi o rešavanju zapaljenskih procesa ili funkcionalno-estetskih nedostataka. U domen oralne hirurgije podpada i hiruško vađenje zuba kao i uklanjanje svih promena sluzokože usne duplje uz prateći izveštaj patologa o prirodi uklonjene promene.

Preporotetska hirurgija je vrlo važan segment prilikom planiranje kompletne rehabilitacije zagrižaja i izrade konačnog protetskog rada. Bilo da je reč o mostovima ili protezama, bilo da se radi o protetici na implantatima. Ovakve hiruške procedure podrazumevaju adekvatnu pripremum koštanih struktura i mekih tkiva za adekvatno prihvatanje protetskih radova, koji ne samo da obezbeđuju odgovarajuću funkciju protetskih radova, već zadovaljavaju estetski izgled kompletnog osmeha. U okviru preprotetske hirugije obavljaju se hiruške intervencije koje obezbeđuju dovoljno kosti u sve tri dimenzije za prihvatanje implantata. U tom smislu, u našoj ordinaciji, imate priliku da obavite nadoknadu kosti takozvanom „veštačkom kosti“ Bio-Oss i membranom Bio-Gide švajcarske kompanije Geistlich. Pored toga, sinus-lift procedure prestavljaju svakodnevicu u našojh  ordinacija, a zahvaljujući specijalnom ultrazvučnom aparatu (Piezotom firme Mectron), ovakve intervencije protiču u potpunosti bezbedno po sinuse, bez straha od eventualne povrede sluzokože sinusa sa svojim kasnijim komplikacijama.

U ordinaciji se obavlja ugradnja implanata vodećih svetskih proizvođača i izrada svih vrsta protetskih nadoknada na implantima.

  • krunice
  • mostovi
  • zubne proteze na implantima

Implantologija omogućava najbolju zamenu za izgubljeni zub. Zubni implanti imaju oblik šrafa koji imitira koren zuba koji nedostaje. Načinjeni su od titanijuma, materijala koji ljudski organizam dobro prihvata.

Ugradnja zubnih implanata je najbolje rešenje sa stanovišta funkcije, estetike, trajnosti i očuvanja preostalih zuba. Ugradnjom implanata izbegava se brušenje susednih zuba, a ponekad predstavljaju jedinu mogućnost da se izbegne izrada proteza.

Zubni impanti ugrađuju se u slučaju:

  • nadoknade pojedinačnog zuba
  • nadoknade više zuba
  • totalne bezubosti
  • izrade proteze nošene mini dentalnim implantima

Ugradnja zubnih implanata je jednostavna i vrši se u lokalnoj anesteziji. Nakon ugradnje potrebno je tri do šest meseci da se implant učvrsti u kosti, nakon čega se stomatološka intervencija nastavlja izradom mostova i krunica. U međuvremenu, da pacijenti ne bi bili bezubi, izrađuju se privremena krunice. U određenim situacijama do konačnog rešenja može se doći i znatno ranije, ubrzo nakon ugradnje implanta.

Copyright © 2019 MEDICODENT. Sva prava zadržana.

Pretraga