Cenovnik stomatološke ordinacije Medicodent

Cene najčešće traženih stomatoloških i estetskih intervencija.

Stomatološki pregled sa pisanim izveštajem – 2.000 din
RESTAURATIVNA
STOMATOLOGIJA I ENDODONCIJA
Komp. i Amalg. ispuni - 3.000+ din
Infiltraciona tehnika - 2.000 din
Terapija dubokog karijesa - 2.100+ din
Lečenje zuba od 4.000 din
PREVENTIVNA
I DEČIJA STOMATOLOGIJA
Uklanjanje mekih naslaga - 2.000 din
Ekst. mlečnog zuba - 2.000-3.100 din
Fluorizacija zuba - 3.000 din
Zalivanje fisura - 2.000 din
Dentalni splint - 6.100 din
PROTETIKA
...
Akrilatna proteza - 30.500 din
Valplast proteza - 42700+ din
Metalokeramička krunica - 11.000 din
Bezmetalna krunica - 30.000 din
ESTETSKA STOMATOLOGIJA

Ordinacijsko beljenje zuba – 28.000 din
Kućno beljenje zuba – 17.000 din
Hijaluronski fileri (1ml3) – 30.000 din

ORALNA HIRURGIJA I IMPLANTOLOGIJA

Ekstrakcija zuba – 3.300 – 14.500 din
Gingivalna hirurgija – 6.300 – 16.000 din
Apikalna hirurgija – 12.500 – 15.500 din
Koštani graft od 42.000 din
Sinus lift – 95.000 – 142.000 din
Implantat – 77.000 – 100.000 din

PARADONTOLOGIJA

Uklanjanje kamenca i mekih naslaga – 3.000 din
Terapija parodontalnog džepa (konzervativna/hiruška) – 2.200 – 16.300 din
Gingivektomija – 8.300 din

ORTODONCIJA – Fiksni i mobilni aparati – 40.000 – 177.000 din